Cam kết

 

Lakitchen là một thương hiệu được bảo hộ độc quyền bởi LaPerle Co.,Ltd, cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên mạng xã hội cam kết tuân thủ các quy định và các điều khoản trong thỏa thuận này.


Mọi sự vi phạm thỏa thuận này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Công ty TNHH LaPerle và pháp luật Việt Nam.


Mọi thông tin liên lạc, trao đổi, xin gửi về:


LaPerle Co.,Ltd

  • Địa chỉ: Số 18Q, Đường Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 0867931850
  • Email: info@lakitchen.vn