Thời gian giao hàng

Khu vực

Thời gian giao

Trong TP.HCM

3-6 ngày

Ngoài TP.HCM

5-11 ngày


*Không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.

**Vì ý do khách quan, tiến độ giao hàng có thể thay đổi so với thông tin ban đầu. Khi đó, Lakitchen sẽ thông báo cho khách hàng về tình trạng đơn hàng và thời gian giao hàng cụ thể.